Merkez: 444 7 019
İstanbul-İzmir-Ankara-Gaziantep
Pzt-Cu: 9:00 - 17:00 / Ct:9:00-15:00
444 7 019 İLETİŞİM

Ebeveynlerin Klavuzu

Bebeğime Deformasyonel Plagiosefali Teşhisi Kondu.

Deformasyonel Plagiosefali dış kuvvetlerin etkisiyle bebeğin kafasında oluşan anormal şekildir.

Deformasyonel Plagiosefali Nedir?

Deformasyonel Plagiosefali dış kuvvetlerin etkisiyle bebeğin kafasında oluşan anormal şekildir. Doğumun akabinde veya birkaç ay sonra bebeğin kafasının şeklinde bir bozukluk ya da asimetrik bir görünüm kendini belli eder. Sıklıkla, ebeveynler, yaşlılar ve bakıcılar tarafından bu olağandışı kafa şekli fark edilir. Genellikle de, bebeğin bir sonraki rutin ziyaretinde Pediatri Uzmanı'nın dikkati çekilir.

Deformasyonel Plagiosefali' ye neler sebep olur?

Deformayonel plagiosefali' nin birkaç nedeni vardır ve bazıları doğumdan önce oluşur. Anne karnındaki kısıtlı alanda bebeğin başının belirli bölgelerinde aşırı baskı oluşabilir. Bebeğin makat pozisyonunda olması ikiz ya da daha fazla doğumlar veya doğum kanalındaki sıkışma nedeniyle uzun geçen doğumlar kafatası şekil bozukluğunun oluşmasındaki belirli etkenlerdir. Emme veya vakum cihazları da yumuşak ve esnek olan yenidoğanın kafatasında baskı yaratarak şeklini bozabilir. Prematüre doğan bebeklerin kafatası normal zamanında doğan bebeklere nazaran daha ince ve narin olduğundan özellikle şekil bozulmasına müsaittir. Kafatası çeşitli plakaların arasındaki lif sütürlerden oluşur. Bu durum doğum kanalında bebeğin başının geçişini kolaylaştırmak için kafatasındaki plakalarının birbirleri üzerinde kaymasını sağlar. Kafatasında bozukluğa sebep olan baskılar artık mevcut olmadığında doğumdan sonraki 6 hafta içinde bebeğin kafa şekli daha simetrik ve orantılı olur. Ancak, bebeğin kafası sürekli aynı pozisyonda durursa, basık alanlar düzelmeyebilir. Doğumdan itibaren boyunda gerginlik varsa, bu kafatasındaki şekil bozukluğunun daha da artmasına neden olur.

Başka hangi tür kafa şekil bozuklukları görülür?

Eğer ki, bebeğin başının arkası tamamen düz ise deformasyonel brakisefali mevcuttur. Alının iki tarafı şişik veya çıkık ve başın arkası aşırı derecede yüksek olur. Tedavi için sevk edilen çocukların 10 da 1' ini deformasyonel (simetrik) brakisefali oluşturmaktadır.

 

Prematüre doğan bebeklerin kafatası normal zamanında doğan bebeklere nazaran daha ince ve narin olduğundan özellikle şekil bozulmasına müsaittir.

Brakisefalisi olan bebeklerin geçmişinde sıklıkla taşıyıcılarda uzun süre kalmaları, reflü veya diğer tıbbi şartlar nedeniyle karnının üstünde yeterli vakit geçirememeleri yatar. STARband kaskları ile kafa şekil orantısızlığı ve asimetrik bozuklukların düzeltilmesine çalışılır.

Asimetrik brakisefali kafanın aşırı geniş ve aynı zamanda asimetrik olmasıdır ve brakisefali' nin yaygın bir türüdür. Asimetrik brakisefali deformasyonel plagiosefaliden sonra kask tedavisi olan bebekler arasında ikinci sırayı almaktadır.

STARband kaskları ile bebeğin başındaki asimetri ve orantısızlığın düzeltilmesine odaklanılır.

Deformasyonel skafosefali bazen bebeğin sürekli yan pozisyonda yatırılması nedeniyle oluşan uzun ve dar kafa şekli olarak karakterize edilir. Skafosefali, alında ve kafa arkasında çıkıntı ile anormal bir değişimin olmasıdır ve deformasyonel brakisefali gibi kafadaki orantıda meydana gelen bir şekil bozukluğudur.

Prematüre bebekler genelde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde (NICU) monitörler ve diğer ekipmanlara erişim daha kolay olsun diye yan pozisyonda bırakıldığından dolayı Skafosefali kafa şekil bozukluğuna daha yatkındır.

STARband kaskları ile başın simetri oranının ve genel şeklinin normale dönmesine odaklanılır.

Kafa şekil bozukluğunun başka sebepleri var mıdır?

Evet, bebeklerde anaormal kafa şeklinin önde gelen bir başka nedeni konjenital müsküler tortikolis veya boyun/ gövde kas dengesizliği sonucu boyundaki gerginliktir. Tortikolis boynun tam hareketini önleyen sternocleidomastoid (SCM) ve diğer boyun kaslarının dengesizliğinden kaynaklanır.

Kafatası şekil bozukluğu olan bebeklerin yaklaşık %85-%90'ında söz konusu bozukluk ile bebeğin boyun kasları arasında bir bağın bulunduğu tahmin edilmektedir. Genellikle, Tortikolisi olan bir bebeğin kafası bir tarafa eğimli ve ters omuzuna dönüktür, bu yüzdende baş hep aynı pozisyonda durur. Aynı tarafta kafanın sabit kalmasından dolayı da arkada bir düzleşme oluşur. Tortikolis kafatasının anormal bir şekil almasına ve arkadaki düzlüğün hizasında kulağın ileri doğru kaymasına neden olabilir. Ağır vakalarda, alın aynı tarafta öne çıkabilir. Bu yüzden de gözler, yanaklar ve çene de dahil olmak üzere yüz özellikleri simetrik olmayabilir.

Kafatası şekil bozukluğu olan bebeklerin yaklaşık %85'inde boyun kaslarının bir şekilde ilgisinin bulunduğu tahmin edilmektedir.

Doğum sonrasında gelişen kafa şekil bozukluğunun bir diğer sebebi bebeklerin uzun süre çocuk arabası, araba koltuğu veya taşıyıcılar gibi sert zeminde yatmasıdır. 1992' den önce, yüzüstü yatarak uyuyan bebeklerin kafasının arka tarafında oluşan baskı miktarı bugüne göre farklıydı. Amerikan Pediatri Akademisinin "Ani Çocuk Ölümlerine" (SIDS) bir son vermek amacıyla başlattığı "Sırtüstü Yatırma" kampanyasıyla birlikte bebekler kendi başlarına dönebilene ve yönlerini değiştirebilene kadar geceleri artık sırtüstünde yatırılmaya başlanmıştır. Ne yazık ki, gün boyunca bebeklerimizi taşımak ve yatırmak için kullandığımız taşıyıcılar ve bütün gece sırtüstü yatırmamız kafa şekil bozukluklarında bir artışa yol açmıştır. "Sırtüstü Yatırma" kampanyasının SIDS vakalarını %40 oranında düşürmesini takdir edilmelidir. İşte bu yüzdende bebeğinizi sırt üstü yatırmaya devam etmeniz önemlidir. Potansiyel kafa şekil bozukluğunu azaltmanın en iyi yolu bebeğiniz uyanıkken yüzüstü aktivitelerine harcadığınız zamanı arttırmanızdır.

Bebeğimin olağandışı bir kafa şekli varsa ben ne yapabilirim?

Bebeğinizin başı hakkında yapabileceğiniz ilk şey doktorunuzla konuşmanızdır.

Bebeğinizin başı hakkında yapabileceğiniz ilk şey doktorunuzla konuşmanızdır. Amerikan Pediatri Akademisi çocuk doktorlarının her ziyarette bebeğin kafasını üstten, yanlardan, önden ve arkadan kontrol etmesini tavsiye etmektedir. Bununla birlikte, doktorların ailelere bebeklerin gün içinde nasıl farklı pozisyonlarda hareket ettireceğini, uyanıkken ve rekafetçi yanında iken yüzüstü aktivitelerin ne kadar önemli olduğunu anlatmalarını önermektedir. Yüzüstü aktiviteleri sadece düz yerlerdeki baskının alınması için değil, aynı zamanda güçlü boyun ve gövde kaslarının gelişimine ve büyüdükçe dönme, oturma ve emeklemeyi öğrenmesine yardımcı olacaktır. Eğer ki, boyun kaslarıyla ilgili bir dengesizlik veya gelişimde bir gecikme varsa pediatri uzmanınız bebeğinizi bir Fizyoterapiste gönderebilir. Pediatrist sütürlerin açık olduğunu anlamak ve herhangi bir kafa şekil bozukluğunun varlığını değerlendirmek üzere bir pediatrik kraniofasiyal, beyin cerrahı veya plastik cerrah' ın bebeğinizin kafa şeklini görmesini önerebilir. Uzman, bebeğinizi muayene ettikten sonra bir X- ray, CT (tomografi) veya MRI isteyebilir. Bu testler kafadaki sütürlerin kaynaşması ile oluşan ve deformasyonel plagiosefaliden çok daha az rastlanan kraniosinostoz olasılığını ortadan kaldırmak için yapılır.

Kraniosinostoz diğer kafa şekil bozukluklarında olduğu gibi kafada anormal bir şekil oluşmasına neden olur ve sütürlerin ameliyat ile çıkarılması gerekebilir. Ameliyattan sonra, hekim STARband kaskı kafa şeklini düzeltmek veya korumak için kullandırabilir. STARband ameliyattan sonra kullanıldığı zaman, deformasyonel plagiosefali gibi aynı ilkeler bu sorunu olan bebeklerin kafa şekil bozukluklarını düzeltmek içinde kullanılır. Simetrik ve orantılı bir kafa şekli için çıkıntının olduğu yerlerde direk temas sağlanarak kafada arzulanan alanlara doğru büyüme yönlendirilir.

Bebeğinize deformasyonel plajiosefali, brakisefali veya skafosefali tanısı konmuşsa ve 3 ile 18 ay arasında ise, çocuk doktorunuz ya da uzman doktorunuz sizi STARband kaskları uygulayan bir ortez teknikerine gönderebilir. STARband kasklar plastikten ve köpükten ya da şeffaf plastikten, bebeğinizin kafa şeklini düzeltmek için tasarlanmış kişiye özel bir cihazlardır.

STARband Kasklar Nasıl Çalışır?

STARband Kranial Doğrultma Ortezi simetri ve oranı sağlamak için büyümeyi yönlendirir. STARband kasklar kafatasındaki gerekli düzeltmeyi yapmak üzere dizayn edilmiştir. Takılan kask, bebeğin kafasındaki düz alanın karşı tarafında öne ya da ileri çıkan bölgelerle tam temas kurarak bu noktalardaki büyümeyi durdurur.

STARband kasklar kafanın düz alanlarında büyümeyi teşvik etmek için sık sık modifiye edilir. STARband bebeğin hızla büyüyen kafasını istenilen yöne doğru yönlendirerek işlevini yerine getirir. Ortez teknikeri STARband programı boyunca kontrollerde büyümeyi istenilen yöne doğru kanalize etmek için gerekli düzeltmeleri kaskta yapar.

STARband kaskları için ilk ziyaretinizde ne yapılır?

Kraniyal Tekniker, ayrıntılı bir değerlendirme yapmak için bebeğinizin geçmişi hakkında sorular soracak, STARband kask tedavi programını anlatacak ve ilk ziyaretinizde mevcutsa hekimin reçetesini veya sevk kağıdını gözden geçirecektir.

Ortez Teknikeri, ayrıntılı bir değerlendirme yapmak için bebeğinizin geçmişi hakkında sorular soracak, STARband programını anlatacak ve ilk ziyaretinizde mevcutsa hekimin reçetesini veya sevk kağıdını gözden geçirecektir. Ortez Teknikeri ayrıca klinik fotoğraflar çekecek ve bir kumpas ile bir dizi ölçüm alacaktır. Resimler ortez-kask tedavinin başından itibaren bebeğinizin kafa şeklini belgelemek için ve kask tedavisi boyunca bir referans olması için kullanılacaktır. Hekimden onay alınması gereken bir durumda ölçü almak için bir daha randevu almanız istenebilir. Hemen tedaviye başlamak için hazırsanız, Ortez Tekniker STARscanner ile bebeğinizin başının ölçüsünü alacaktır.

Sonrasında da bebeğinizin kafa şeklini daha simetrik ve daha orantılı yapmak için özel olarak kask imal edilecektir.

Alçı ile ölçü alma yöntemi nasıl olur?

Alçıyla ölçü alma yaklaşık 15-30 dakika sürer. Kalıp alma boyunca bebeğinizin yanında kalabilirsiniz. İşlem boyunca bebeğiniz huzursuz olabilir, ancak bu yöntemin herhangi bir zararı ve ağrısı yoktur.

Sitokinet yüzde açıklık bırakılarak bebeğin başının üzerine yerleştirilir. Alçı şeritlerin bir dizisi başı yandan sararak kulakları kapsayıp yüz kenarlarına kadar gider ve bir diğeri ise başın üstünden boyun ve kaşların üst kısmına doğru uygulanır.

Kalıp alma işlemi sırasında bebeğinizin dikkatinin dağılmasına yardımcı olması için yanınızda bir biberon, müzik, en sevdiği oyuncak, hatta yanınızda başka birini getirmeniz faydalı olur. Kalıp alma işleminden hemen sonra kullanmak üzere bebeğiniz için evden getireceğiniz bir havlu ve sabun ile yıkamanız onu rahatlatabilir. Düzgün kalıp alındıktan sonra alçı çıkarılarak özenle paketlenir ve imalat için Orthomerica'ya gönderilir.

STARscanner™ Veri Toplama Sistemi nedir?

Kalıp alma işlemi sırasında bebeğinizin dikkatinin dağılmasına yardımcı olması için yanınızda bir biberon, müzik, en sevdiği oyuncak, hatta yanınızda başka birini getirmeniz faydalı olur.

STARscanner Veri Toplama, Kraniyal Teknikeri alçı ile ölçü alması yerine bebeğin kafa ölçüsünü 1,5 saniyede almasını sağlayan Sınıf.1, gözlere zararı olmayan bir tarama sistemidir.

STARscanner Veri Toplama, Ortez Teknikeri alçı ile ölçü alması yerine bebeğin kafa ölçüsünü 1,5 saniyede almasını sağlayan Sınıf.1, gözlere zararı olmayan bir tarama sistemidir. STARscanner ile bebeğin 3D olarak ayrıntılı kafa şekil bilgileri alınır ve bu bilgiler Orthomerica tarafından bebeğe özel STARband kask yapılması için elektronik posta ile Orthomerica' ya gönderilir. 

STARscanner Veri Toplama Sistemi mevcut Sınıf.1 tarama sistemlerinin en güvenlilerinden biridir. Ayrıca özellikle 3D veri almak için tasarlanmış yazılımı ile birçok açıdan görüntü sunabilen kapsamlı bir veri toplama sistemidir.

Bebeğime STARband kask takılması gerekirse sonrasında ne olacak?

STARband kask bebeğinizden 3D ölçüm alınmasından sonraki iki hafta içinde takılacaktır. Takımdan sonraki ilk haftadaki alışma sürecinde bebeğinizin cildini nasıl takip edeceğiniz size anlatılacaktır. Starband' in takılmasından sonraki ilk beş gün içinde bebeğiniz kaskı sadece banyo yapmak, cilt kontrolü ve temizlemek için çıkararak günde 23 saat takacaktır. Yaklaşık bir hafta sonraki ziyaretinizde ise ortez teknikeri kaskın nasıl durduğunu kontrol edecek ve sorularınıza cevap verecektir. Daha sonraki ziyaretlerin sıklığı bebeğin yaşı, kafa şekil bozukluğu ve tedaviye olan yanıtına göre değişkenlik gösterir.

Her randevunuzda ortez teknikeri STARband kaskın bebeğin başına uygun oturup oturmadığını, bebeğin cildinde herhangi bir rahatsızlığın olup olmadığını ve kaskın görevini gerektiği gibi yerine getirip getirmediğini kontrol edecektir.

Takip ziyaretlerinde, ortez teknikeri bebeğinizin kafasını yavaşca daha simetrik ve orantılı hale getirmek için gerekli bazı düzeltmeleri kask üzerinde yapacaktır. Bir sonraki ziyaretten önce eğer ki kaskın bir düzeltmeye ihtiyacı olduğunu düşünürseniz hemen teknikerinizi arayın.

Ne kadar süre bebeğim STARband kask takacak?

Eğer ki, 6 ayından önce tedaviye başlanmışsa bebeklerin çoğu STARband kaskı 3-4 ay takarlar. Araştırmalar göstermektedir ki, 8 aydan büyük bebeklerde kask tedavisi  ile kafa şeklinde daha az düzeltme sağlanabilmektedir; ancak yine de anlamlı bir iyileşme sağlanır. Her ne kadar erken müdahale ideal olsada yaklaşık 18 aya kadar kask tedavisi hala başarılı olabilir. Yaş ilerledikçe kafadaki büyüme yavaşladığı ve kemikler kalınlaştığı için değişime karşı direnç artar ve bu yüzden de iyileşme çok daha yavaş olur.

Bebeğimin tedavisinin bittiğini nasıl bileceğim?

Kraniyal Teknikeri bebeğin kafa şekli ile ilgili ölçümleri ve klinik resimleri tedavi programı süresince belgeleyecektir.Periyodik olarak, ne kadar düzelme olduğunu görmek için son alınan ölçümler ilk alınan ölçümler ve resimlerle karşılaştıracaktır.

Ortez Teknikeri bebeğin kafa şekli ile ilgili ölçümleri ve klinik resimleri tedavi programı süresince belgeleyecektir. Periyodik olarak, ne kadar düzelme olduğunu görmek için son alınan ölçümler ilk alınan ölçümler ve resimlerle karşılaştıracaktır. Tipik olarak, tedaviyi sonlandırma kararı şekil bozukluğu düzeldiğinde ya da artık STARband kask bebeğe küçük gelmeye başladığı zaman verilir. Zamanı geldiğinde ebevenyler, hekim ve ortez teknikeriniz düzelmeyi raporda kontrol edecek ve tedavinin artık gerekli olup olmadığına kafa şeklinin istenilen noktaya kadar düzeltilmiş olup olmadığına göre karar verecektir.

Bebeğim için kask tedavisine nasıl başlayabilirim?

Pediatristiniz veya uzman doktorunuz kask tedavisi için reçete yazabilir. Bu reçeteyle kask tedavisine başlamak için ortez teknikerimizi görebilirsiniz. En kısa sürede ortez teknikerinin sizi görmesi için arayarak randevu alın.

Pediatristiniz veya uzman doktorunuz STARband kask tedavisi için reçete yazabilir.

Benim sigortam kask tedavisini ödeyecek mi?

Çoğu sigorta poliçeleri, STARband kaskları ortez ve protez kategorisi altında kabul etmektedir. Bu kategori "Dayanıklı Tıbbi Cihazlar" (DTC) altında çoğu sigorta planında listelenir. STARband kaskı poliçenizin kapsadığını belirlemek için sigortanızla iletişme geçin. Bazı sigortalar, eğer ki, 3D ölçümlerden çıkan raporla bebeğinizin kafasındaki bozukluğun şiddeti orta veya aşırı çıkarsa ve doktorunuz kaskın tıbben gerekli olduğunu belirten bir yazı yazarsa tedaviyi karşılamaktadır. Bu yazıda ayrıca, kafa şekil bozukluğunun doğumdan sonra olduğu ve/ veya 18 ay boyunca tedavi edilmediği takdirde ortaya çıkabilecek  sorunlara vurgu yapılabilir. Kafa şekil bozuklukları olan bebeklerin mevcut ve ileride olabilecek sorunları hakkında belgelenmiş araştırmalarda (görsel izleme problemleri, çene asimetrisi, işitme yetmezliği ve gelişimsel gecikmeler vb sorunları gösterir nitelikteki) yazıda sıralanabilir. Eğer ki poliçeniz bu tipteki ortezler için yapılan masrafları karşılamıyorsa, bebeğinizin tedavi programı için olası bir ödeme planı hakkında görüşmeyi düşünebilirsiniz.

Çoğu sigorta poliçeleri, STARband kaskları ortez ve protez kategorisi altında kabul etmektedir.

Bir Ortez Teknikerinin kraniofasiyal takımdaki rolü nedir?

Nitelikli ortez teknikerleri sertifika programları aracılığıyla sürekli eğitim alarak yüksek standartlarını korur ve birçoğu pediatrik ortez uygulamalarında birer uzmandır. Bu teknikerler anatomi, biyomekanik, malzeme bilimi ve hasta bakımındaki güçlü geçmişleri ile STARband programına değer katarlar. Bebeğinizin kafasında optimum düzelme ve sonuçları elde etmek için diğer kraniofasiyal ekip üyeleri ile yakın bir çalışma içindedirler.

STARband kaskları kim üretiyor?

Orthomerica Products, Inc FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı STARband & STARlight gibi birçok benzersiz kranial doğrultma ortezlerini tasarlamakta ve üretmektedir.

Orthomerica Products, Inc FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı STARband & STARlight gibi birçok benzersiz kranial doğrultma ortezlerini tasarlamakta ve üretmektedir.

Orthomerica'nın amacı kafatası şekil bozuklukları olan bebeklerin tedavisinde ortez teknikerler, terapistler, doktorlar ve ebeveynler için kaliteli eğitim ve destek hizmetleri sunmaktır. Orthomerica kendi Sertifikalı Ortotist ekibi ile sürekli istişarede bulunmakta, çevrimiçi dersler ile ve ayrıca dünya genelinde ortotistler için sunduğu eğitim programlarıyla destek vermektedir.

Orthomerica, Sertifikalı Ortotistleri ile bugüne kadar binlerce ortez teknikeri eğitip dünyanın dört bir yanına yayılmış tedavi programı ile her yerdeki çocuklara STARband kasklar sağlamaktadır. Orthomerica en iyi kranial doğrultma ortezlerini yaratmaya ve dünya çapında klinik eğitimlerini vermeye kendisini adamıştır.

STARband Kask hakkında sorularım varsa kime başvurmalıyım?

Eğer bebeğinizin tedavisi ile ilgili herhangi bir sorunuz ve endişeniz varsa teknikerinize danışınız. Sağlık alanındaki bu uzman bebeğinizin tedavi programı ve gidişatı hakkındaki en doğru bilgileri verecek kişidir. Orthomerica ve CRANIAL Tedavi Merkezi size ve bebeğinize çok başarılı bir STARband deneyimi diler.

Bir Aile'nin Deneyimi

Yaklaşık 5 aylık iken, oğlumuzun kafasının sol arka tarafında bir düzlük farkettik. Lucas yatağında yatarken ve hatta sallanan beşiğinde ve araba koltuğunda bile devamlı sol tarafının üstünde yatmayı tercih ediyordu. Çocuk doktoruna endişemizi söylediğimizde bizi pediatrik doktora sevk etti.

İlk kontrolden sonra, doktorumuz STARband kask reçete etti. Lucas'ın 3 ay boyunca günde 23 saat STARband kaskı takmak hoşuna gitmeyecek diye çok kaygılandık. Anne baba olarak Lucas'ın bu kaskı takmasıyla oluşacak dikkat ve ilgiden dolayı kaygı ve endişe içindeydik. Kafasının düzgün şekil alması için kaska olan ihtiyacını anlıyor ve doğru olduğunu biliyorduk.

STARband kaskların üreticisi Orthomerica ile doğrudan, çalışan bir kranial merkez'e gitmemizin ardından hızla endişelerimiz azaldı. Herkes bizi rahatlattı ve tüm sorularımızı yanıtladı. Özellikle uygulama işlemi sırasında Lucas'a karşı herkes dikkatli ve nazikti. Lucas "orman baskılı STARband'i" giyerek birkaç kez dışarıda bizimle gezince insanların nasıl davranacağıyla ilgili endişelerimiz ortadan kalktı. Bizim daha da rahatlamamızı sağlayan en büyük faktör ise STARband'in Lucas'ı hiç rahatsız etmemesi oldu. İlk andan itibaren 23 saat kullanmaya çabucak alıştı ve asla çıkarmaya çalışmadı. Sonrasında tedavi boyunca ailecek programın sadık birer tatbikçisi ve takipçisi olduk. STARband'i 3 ay kullandıktan sonra doktorumuz ve teknikerimiz bize Lucas'ın kafasının düzeldiğini ve artık daha fazla takmasına gerek kalmadığını söylediğinde çok memnun olduk. Şimdi 8 aylık, kafasında bir sorun olduğunu kimse bilmeyecek. Bir Pediatrik Hemşire olarak, erken müdahalenin yararlarını çok iyi biliyorum. Bir anne olarak da, ebeveynlerin aynı durumdaki çocukları için olan endişelerini anlıyorum. Bize yaşattıkları tatlı deneyim için ortez teknikerimiz ve Orthomerica'ya teşekkür ederiz.www.cranialtedavimerkezi.com adresimizdeki “yüzüstü aktiviteleri” kitapçığımızı indirerek oradaki tavsiyeleri uygulayın. Size çok yardımı olacaktır! (Yüzüstü Aktiviteleri için Tıklayın)

NUMARANIZI BIRAKIN, ARAYALIM

CRANIAL Teknisyeni ile görüşmek için numaranızı bize gönderin..