Center: 444 7 019
İstanbul-İzmir-Ankara-Gaziantep
Mon-Fri: 9:00 - 17:00 / Sat:9:00-15:00
444 7 019 CONTACT

Deformasyonel Brakisefali (Düz Kafa) kafanın arkasının tamamının düz (merkezi düzlük) ve aşırı geniş olmasıdır.

BRACHYCEPHALY

Deformational Brachycephaly (Flat Head) means that the whole back of the head is flat (central flatness) and extremely wide. The forehead usually protrudes, and the back of the head is vaulted. Deformational (Symmetrical) Brachycephaly is seen in 1 out of 10 children diagnosed with a head shape abnormality.

Chronic conditions such as gastric reflux can lead to the flattening of an infant’s head. This is because these conditions cause babies to lie on their backs for a long time and do not allow them to engage in prone activities. With STARband treatment, the goal is to make the central flatness disappear, and reshape the skull into a natural form. 

Kafalarında düzlük olan bebeklerin genelinde, uzun süre sırtüstü yatmalarına sebep olacak ve yüzüstü aktivitede bulunmalarına izin vermeyecek Reflü (Gastric Reflux) vb. bazı değişik rahatsızlıklara bağlı geçmiş bulunmaktadır.

ASYMMETRICAL BRACHYCEPHALY

Asymmetrical Brachycephaly one of the most common deformities. It is a combination of brachycephaly and plagiocephaly. The skull is extremely wide on the sides and flat on the back. One side of the back of the skull has an asymmetrical deformity.  This asymmetrical deformity is also present in the forehead. According research, Asymmetric Brachycephaly cases come second after Deformational Plagiocephaly. With STARband, the goal is to correct the ratio of length to width as well as asymmetry in the babies’ heads.

Asimetrik Brakisefali oldukça sık görülen bir deformitedir.Kafatası yanlardan aşırı geniş ve arkadan düzdür.Aynı zamanda plagiosefalideki gibi kafanın arkasının bir tarafında düzlük/yamukluk ve zıt tarafında çıkıntının yani bir asimetrinin beraber bulunduğu bir çeşit şekil bozukluğudur.Download our "Tummy Time" booklet at www.cranialtedavimerkezi.com and follow the recommendations there. You will find it informative! (Click for Tummy Time)

GET CONTACT

Send us your number to discuss with CRANIAL Technician..